Är era plåster allergitestade?

Plåster definieras som en medicinskteknisk produkt och lyder därför under ett särskilt EU-direktiv. Alla produkter som släpps ut på marknaden måste ha genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ofta också av rent mekanisk natur och uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Posted in: PlåsterFAQ