Innehåller era plåster latex/naturgummi?

Nej våra plåster är helt fria från latex/naturgummi. Men de omslagspapper som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. Så en person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex/naturgummi bör därför undvika att beröra produkterna. Undantag är längdplåster och alla hydrokolloidbaserade plåster som inte har något omslagspapper.
Även sårtvättare, sterila kompresser och elastiska bandage är helt fria från förpackningsmaterial med latex/naturgummi.

Posted in: PlåsterFAQ