Vi har svaren!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om våra plåster. Klicka på frågan för att se svaret.


PlåsterFAQ

Innehåller era plåster latex/naturgummi?

Nej våra plåster är helt fria från latex/naturgummi. Men de omslagspapper som plåstren ligger förpackade i limmas ihop med ett latexbaserat lim. Så en person som är extremt känslig för kortvarig beröring med latex/naturgummi bör därför undvika att beröra produkterna. Undantag är längdplåster och alla hydrokolloidbaserade plåster som inte har något omslagspapper.
Även sårtvättare, sterila kompresser och elastiska bandage är helt fria från förpackningsmaterial med latex/naturgummi.

Är era plåster allergitestade?

Plåster definieras som en medicinskteknisk produkt och lyder därför under ett särskilt EU-direktiv. Alla produkter som släpps ut på marknaden måste ha genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ofta också av rent mekanisk natur och uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Plåstren saknar perforeringar. Hur släpper de då ut fukt från huden?

Plåstren är tillverkade av polyuretan, ett plastmaterial som trots att det är operforerat tillåter fukt från huden att släppas igenom.

Vad består ett plåster av och vad använder ni för typ av lim och material i de olika plåstervarianterna?

Generellt kan man säga att ett plåster består av en plåsterfilm som är belagd med ett jämt fördelat lim, och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av två delvis överlappande silikonpapper. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.

Vad är hydrokolloid?

Hydrokolloid är ett modernt material som känns som en smidig extra hud. Plåstret absorberar vätska från huden och bildar en avlastande kudde som skyddar mot tryck och friktion. Materialet släpper endast igenom en viss mängd fukt och hjälper därmed till att skapa och behålla den fuktiga miljö kring såret som stimulerar läkningsprocessen. Detta hjälper såret att läka utan att det bildas någon sårskorpa och minskar därmed risken för ärrbildning.